Öresundsporten etablerar Skåneporten och satsar på trafiknära servicehandel

Öresundsporten AB etablerar Skåneporten Fastigheter AB. Etableringen är ett led i en pågående satsning på trafiknära servicehandel där bolagets fastigheter inom detta område – till exempel i Lund, Helsingborg och Örkelljunga – samlas i Skåneporten Fastigheter.

Skåneporten Fastigheter är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla, förvalta och hyra ut kommersiella fastigheter i trafiknära lägen i södra Sverige.
– I och med bildandet av Skåneporten sätter vi fokus på satsningen på trafiknära servicehandel vilket vi ser ett växande behov för. Öresundsporten arbetar som tidigare med att äga, förvalta och utveckla bostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige, säger Ole Bang Pedersen, VD på Öresundsporten.

Skåneportens största hyresgäst är Nordic Service Partner (NSP) som driver verksamhet genom varumärkena Burger King och Kentucky Fried Chicken. Andra verksamheter på Skåneporten är drivmedelsstationer, fordonsservice och handel som underlättas av en trafiknära placering.
– Vi ser ett ökat behov av trafiknära servicehandel och ser en stor potential för den här typen av fastigheter. Därför kraftsamlar vi och lägger dessa fastigheter i ett eget bolag, under ett eget varumärke. Vi är övertygade om att Skåneporten kommer att utvecklas bättre som eget bolag, säger Ole Bang Pedersen och fortsätter:
– Skåneporten har en stark och lokalt förankrad organisation, där förvaltning sker med egen personal och uthyrningsarbetet effektiviseras av en hög lokal marknadskännedom och väl inarbetade kontakter.

Skåneportens ambition är att växa med den här typen av fastigheter. Det egna varumärket innebär en tydligare profilering såväl internt som externt.
– Efter framgångarna med de befintliga enheterna i Lund, Helsingborg och Örkelljunga vill vi etablera fler Skåneporten-anläggningar runtom i södra Sverige. Vår vision är att varje sydsvensk kommun ska ha en Skåneporten-enhet. Som besökare till Skåneporten kan man förvänta sig lättillgänglig och hög service, oavsett på vilken av våra anläggningar man är, deklarerar Ole Bang Pedersen.

Skåneporten är en tillgänglig mötesplats för människor i rörelse och erbjuder ett utbud av olika typer av service för vardagliga trafikrelaterade behov och är en samlingspunkt för människor som annars kanske bara hade passerat förbi.
– När vi tittar på en kommuns möjlighet att etablera ett Skåneporten är det viktigt att läget är det rätta för att kunna vara basen för en god trafiknära servicehandelsplats. Fastigheten bör ligga i direkt anslutning till en stad samt vid en huvudtrafikled, precis som på Skåneporten i Örkelljunga, säger Ole Bang Pedersen.

– Vi är jättenöjda med den utveckling som Skåneporten Fastigheter stått för i Örkelljunga, där Skåneporten är en viktig plats för vår kommun. Samarbetet är väldigt bra och det har blivit ett stort lyft för vår kommun. Det händer grejer på Skåneporten – inom kort kommer det göras ett tiotal nya etableringar här och det är mycket positivt, säger Krister Persson, näringslivschef i Örkelljunga kommun.

Utöver att kunna erbjuda trafiknära servicehandel till besökare kan en kommun med en Skåneporten-anläggning erbjuda många nya arbetstillfällen. I Lund, till exempel, har etableringen av Skåneporten medfört ca 80 stycken nya arbetstillfällen inom servicehandel.
– Lund behöver fler arbetstillfällen. Vi välkomnar att Öresundsporten planerar för verksamheter som kommer att generera arbetsplatser i Lund, sa Anders Almgren, dåvarande kommunstyrelseordförande i Lunds kommun, inför öppningen i Lund.

 

KONTAKTPERSON

Öresundsporten AB
Björn Lanner
0722 45 90 40
bjorn@oresundsporten.se

 

BILDER

Krister Persson, näringslivschef Örkelljunga kommun (t.v.) och Ole Bang Pedersen, VD på Öresundsporten AB.

KFC i Lund

 

Skåneporten Lund

 

Skåneporten Lund

 

Skåneporten Örkelljunga